IPROEKO sp. z o.o.

Z troską o środowisko

Usługi

Firma IPROEKO sp. z o.o. powstała w odpowiedzi na wyzwania cywilizacyjne ujawniające się na styku infrastruktury i przemysłu ze środowiskiem i przyrodą. Mamy doświadczenie w sprawnym i skutecznym zarządzaniu projektami, a także całymi programami w kontekście międzynarodowym.

Działalność naszej firmy ukierunkowana jest na wspieranie inwestorów i wykonawców inwestycji, poprzez realizowanie specjalistycznych usług obejmujących prace analityczne, badawcze, konsultingowe, administracyjne, terenowe i szkoleniowe. 

Współpracując z inwestorami staramy się wypracowywać najlepsze możliwe rozwiązania, biorąc pod uwagę aspekty środowiskowe, inżynierskie, ekonomiczne i społeczne. 

Obsługujemy projekty:

Koordynujemy realizację i uczestniczymy w inwestycjach od początkowych etapów planistycznych, poprzez etapy projektowe wraz z uzyskiwaniem niezbędnych pozwoleń i decyzji, aż do etapu wykonawstwa, nadzoru i monitoringu porealizacyjnego.

Nasze usługi obejmują usługi przyrodnicze, środowiskowe, konsultingowe, a także badania i prace terenowe. 

Usługi przyrodnicze i środowiskowe:

Usługi konsultingowe:

Badania i prace terenowe:

Ostatnie projekty

STEŚ S12 Radom - Puławy

IPROEKO sp. z o.o. realizuje prace środowiskowo-przyrodnicze w ramach Studium Techniczno -Ekonomiczno – Środowiskowego dla zadania „Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku węzeł Radom Południe (z węzłem) – Puławy (węzeł „Bronowice” na obwodnicy Puław)”

Zakres usług obejmuje: 

S7 - monitoring przejść dla zwierząt

Na zamówienie GDDKiA Olsztyn realizujemy w latach 2019-2022 monitoring skuteczności metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego na odcinkach dróg krajowych i drogi ekspresowej S7 w woj. warmińsko-mazurskim obejmujący:

PKP PLK - linia kolejowa Tczew - Gdynia

Zespół IPROEKO sp. z o.o. zrealizował inwentaryzację przyrodniczą dla projektu pn.: „Zwiększenie przepustowości ciągu Tczew – Gdynia wraz z budową odcinków nowych torów szlakowych”.

Prace obejmowały teren w pasie o szerokości min. 150 m po każdej stronie torów na odcinku o długości ponad 64 km.

Przeanalizowano następujące elementy środowiska: chronione typy siedlisk przyrodniczych, rośliny,  grzyby, bezkręgowce, ichtiofaunę, herpetofaunę, ornitofaunę, chiropterofaunę, teriofaunę.  

© Copyright 2021 IPROEKO